Sprawdź jak dobrać gniazdo komputerowe do instalacji w budynku.

Jak dobrać odpowiednie gniazdo komputerowe?

Aby dobrać prawidłowe gniazdo komputerowe musimy określić typ kabla który chcemy podłączyć do gniazda. Pamiętajmy że użycie gniazda o słabszych parametrach od kabla spowoduje że stanie się ono "wąskim gardłem" naszej sieci LAN nawet pomimo użycia wysokiej jakości kabli i urządzeń sieciowych. Wydajność sieci jest taka jak jej najsłabszy element.

Krok 1

Zacznijmy od określenia ekranowania naszego kabla. Kable typu skrętka występują w dwóch rodzajach: nieekranowanym (UTP) oraz ekranowanym (FTP lub STP). Kable ekranowane posiadają ochronę w postaci oplotu z metalu lub folii wiązek skręconych par przewodów, w celu przeciwdziałania zakłóceniom elektromagnetycznym i radiowym. Rodzaj kabla jest zwykle podany na izolacji.

Krok 2

Następnie musimy określić kategorię skrętki. Kategorię kabla zwykle możemy również odczytać z izolacji. Kable są podzielone na kilka kategorii dzielących je pod względem wydajności. W praktyce najpowszechniejszym rozwiązaniem jest kategoria 5e, zapewniająca wystarczającą wydajność do zastosowań domowych i w małej firmie. W nowych budynkach coraz częściej stosuje się natomiast kategorię 6, która zapewnia wysoką wydajność i niezawodność do zwykłych zastosowań.

Przykład

Chcąc podpiąć do gniazda komputerowego kabel kategorii 5e, nieekranowany, wybieramy gniazdo komputerowe kat. 5e, nieekranowane, MMC. Chcąc podpiąć do gniazda kabel kategorii 6, ekranowany kupujemy gniazdo komputerowe kat. 6, ekranowane, MMC. Wszystkie gniazda komputerowe są dostępne w wersji pojedynczej lub podwójnej. Do gniazda pojedynczego podłączamy jeden kabel, a do podwójnego dwa. Istnieje również możliwość zakupu samych obudów gniazd komputerowych i modułów do gniazd komputerowych.

Budowa

Moduły gniazd posiadają port wejściowy ośmiostykowy dla przewodów sygnałowych (potocznie zwanych skrętką) służących do przesyłania informacji. Wszystkie gniazda komputerowe RJ45 wyposażone są w zaciski typu IDC (Insulation Displacement Contact), w których połączenie jest realizowane poprzez przerwanie izolacji. Podłączenie przewodów ułatwia kolorystyczne oznaczenie każdego zacisku. Powszechnie stosowane są dwa sposoby podłączenia przewodów według systemu A lub B. Poniższy rysunek przedstawia kolejność pinów w modułach oraz ich kolorystykę. Moduły mogą być ekranowane lub nie, zaś ze względu na przesyłane częstotliwości dzielimy je na następujące kategorie:

 • kategoria 5 o częstotliwości do 100 MHz
 • kategoria 6 o częstotliwości do 250 MHz
 • kategoria 6A o częstotliwości do 500 MHz

schemat_pinow system B system A

Moduły RJ45 posiadają budowę, dzięki której współpracują z obudowami gniazd typu Keystone zarówno prostymi jak i skośnymi.

Jakie są rodzaje okablowania?

W sieciach wykorzystywane jest medium miedziane, ze względu na jego niską cenę, łatwość instalacji oraz małą rezystancję dla prądu elektrycznego. Czasy trwania oraz wartości napięć przesyłanych impulsów elektrycznych są podatne na zakłócenia pochodzące z dwóch źródeł:

 • Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI) lub zakłócenia radiowe (RFI) - sygnały EMI i RFI mogą zakłócać i uszkadzać sygnały, które są transferowane przez medium miedziane. Potencjalne źródła zakłóceń EMI i RFI obejmują: fale radiowe, urządzenia elektromagnetyczne takie jak lampy fluorescencyjne oraz silniki elektryczne.
 • Przesłuch - przesłuch jest wynikiem oddziaływania pola elektrycznego lub pola magnetycznego związanego z transmitowanym sygnałem w jednym przewodzie na sygnał przesyłany w przewodzie sąsiednim.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom EMI i RFI, niektóre rodzaje kabli miedzianych są umieszczone w osłonie metalowej (ekranowane) i wymagają odpowiedniego podłączenia do uziemienia. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom przesłuchu kabl są zbudowane ze skręconych par przewodów, co skutecznie eliminuje przesłuchy.

Istnieją dwa główne typy mediów miedzianych, które są obecnie wykorzystywane w sieciach komputerowych:

 • Skrętka nieekranowana (UTP)
 • Skrętka ekranowana (FTP lub STP)

Skrętka nieekranowana (UTP) jest najpowszechniejszym medium sieciowym. Okablowanie UTP zakończone złączami RJ-45 służy do łączenia komputerów lub innych urządzeń z urządzeniami sieciowymi takimi, jak przełączniki i routery. W sieci LAN kable UTP składają się z czterech par skręconych ze sobą przewodów. Każdy przewód oznaczony jest odpowiednim kolorem, a cały kabel umieszczony jest w elastycznej plastikowej osłonie, która zabezpiecza przewody przed niewielkimi uszkodzeniami. Skręcenie przewodów chroni sygnał przed zakłóceniami, które pochodzą od innych przewodów.

Skrętka ekranowana (STP lub FTP) zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami niż kabel UTP. Jednakże w porównaniu z kablem UTP kabel STP jest znacznie bardziej kosztowny i trudniejszy w montażu. Podobnie jak kabel UTP, kabel FTP/STP używa złączki RJ-45. Skrętka ekranowana wykorzystuje techniki ekranowania w celu przeciwdziałania zakłóceniom elektromagnetycznym i radiowym oraz techniki skręcania przewodów w celu przeciwdziałania przesłuchom. Aby uzyskać pełne korzyści z ekranowania, kable FTP/STP zakończone są specjalnymi ekranowanych złączkami FTP/STP. Jeśli kabel jest niewłaściwie uziemiony, to ekran może działać jak antena i odbierać niepożądane sygnały. Dostępne są dwa rodzaje skrętek ekranowanych:

 • Skrętka FTP chroni całą wiązkę przewodów wykorzystując folię eliminującą praktycznie wszystkie zakłócenia (bardziej powszechne).
 • Skrętka STP chroni całą wiązkę przewodów, jak również poszczególne pary przewodów wykorzystując folię eliminującą wszelkie zakłócenia.

Kable zostały podzielone na kategorie w zależności od ich zdolności do przenoszenia większego pasma. Na przykład kable kategorii 5 są powszechnie wykorzystywane w przypadku sieci FastEthernet (100BASE-TX). Inne kategorie obejmują ulepszoną kategorię 5e, kategorię 6 i kategorię 6a. Kable wyższych kategoriach są zaprojektowane i skonstruowane do wspierania wyższych prędkości transmisji danych. Po opracowaniu nowych technologii Gigabit Ethernet określono dla nich kategorię kat. 5e jako minimalnym dopuszczalny typ kabla. Kable kategorii kat. 6 są zalecanym typem dla tworzonych instalacji w nowych budynkach.

Pod względem wydajności okablowanie kategorii 5e uznaje się obecnie za poziom podstawowy. Parametry wydajności kategorii 5e mierzone przy 100 MHz są bardziej rygorystyczne niż w przypadku poprzedniej kategorii 5, umożliwiając obsługę szybkich protokołów sieciowych takich jak Gigabit Ethernet. Systemy UTP Kategorii 5e wyróżniają się także pod względem kosztów (na jednostkę długości), łatwości instalacji, rozmiarów, wagi oraz dostępności typowych narzędzi, złączy i sprzętu aktywnego. Rozwiązania kategorii 5e umożliwiają transmisję danych z maksymalną szybkością klasy 1 Gigabit Ethernet. Mogą je stosować przedsiębiorstwa, w których ruch sieciowy jest mało intensywny — na przykład tam, gdzie stosowane są aplikacje Microsoft Office. Rozwiązania Kategorii 5e są wystarczające w przypadku wielu organizacji mających niewielką liczbę użytkowników lub posługujących się plikami o niedużych rozmiarach.

Standard wydajności kategorii 6 jest obecnie powszechnie akceptowany jako najwyższy poziom wydajności okablowania strukturalnego. Stosowany jest przez przedsiębiorstwa, które wymagają szybkiej transmisji danych do zwykłych zastosowań biznesowych. Rozwiązanie kategorii 6 zapewnia dodatni współczynnik PSACR powyżej 200 MHz. Oznacza to, że infrastruktura sieciowa zgodna z kategorią 6 może udostępniać dwukrotnie szersze pasmo niż oferowane zazwyczaj przez dotychczasowe systemy okablowania kategorii 5e. Inne zalety, takie jak lepsze parametry tłumienia odbicia (Return Loss) umożliwiają także działanie szybkich, dwukierunkowych aplikacji, takich jak Gigabit Ethernet. Systemy okablowania kategorii 6 warto rozważyć przy średnim poziomie ruchu sieciowego. Systemy kategorii 6 są zalecanym typem dla tworzonych instalacji w nowych budynkach. Kategoria 6 jest droższa od kategorii 5e. Systemy zarówno kategorii 5e, jak i kategorii 6 obsługują standard 1 Gigabit Ethernet, ale systemy kategorii 6 umożliwiają to z większym zapasem.

Systemów kategorii 6a należy używać do obsługi transmisji danych w sieciach 10 Gigabit Ethernet. Systemy kategorii 6a sprawdzają się idealnie także tam, gdzie najbardziej liczy się szybkość transmisji danych i wydajność sieci lub przesyłanie dużych ilości danych. Jako przykłady można wskazać centra danych, rynki finansowe czy sieci SAN. Niektóre przedsiębiorstwa wybierają także rozwiązania Kategorii 6A, biorąc pod uwagę przyszłe wymagania. Systemy okablowania kategorii 6a działają z częstotliwością 500 MHz i obsługują sieci Ethernet z szybkością do 10 gigabitów na sekundę (10 Gb/s).

Co to jest kategoria gniazda?

Kategoria gniazda oznacza kategorię modułu zastosowanego w gnieździe. Kategorię dobieramy do podłączanego do gniazda kabla. Jeżeli kabel jest kategorii 5e, wybieramy gniazdo kategorii 5e, jeżeli kabel jest kategorii 6 - wybieramy gniazdo kategorii 6 itd.

Komentarze

 • dzieki
  Tomus
  13.12.2021

Dodaj komentarz

Pola oznaczone (*) są wymagane Twoje dane będziemy przetwarzać zgodnie z naszą Polityką prywatności.